Directivele ue privind achizitiile publice

Directiva ATEX în ordinea juridicã a fost introdusã la 28 iulie 2003. Se referã la produse de date pentru activitãți în suprafețe expuse riscului de explozie. Produsele trebuie sã îndeplineascã cerințe stricte care se aplicã nu numai siguranței, ci și protecției sãnãtãții. Directiva ATEX conține proceduri de evaluare a conformitãții.

În cazul prevederilor actului normativ în cauzã, nivelul garanțiilor, precum și cele legate de ultimul, toate procedurile de evaluare sunt determinate în mare mãsurã de amenințarea la adresa mediului în care va fi creat un anumit dispozitiv.Directiva ATEX stabilește cerințe stricte pe care trebuie sã le îndeplineascã un produs pentru a putea fi conectat în apropierea unor atmosfere potențial explozive. Cu toate acestea, ce zone vrei sã spui? În primul rând, vorbim despre minele de cãrbune, în care existã un risc foarte mare de explozie a metanului sau a prafului de cãrbune.

Directiva ATEX are o diviziune detaliatã a dispozitivelor pe linie. Sunt doi dintre ei. În prima clasã, sunt selectate dispozitive care sunt atribuite în minã subteranã și în zone care pot fi metan explozive. Al doilea grup este asociat cu dispozitive care sunt plasate în locuri necunoscute și care pot exista cu riscul unei atmosfere explozive.

Prezenta directivã stabilește cerințe generale esențiale pentru toate echipamentele care funcționeazã în vecinãtatea pericolului de explozie a prafului de metan / cãrbune. Cu toate acestea, cerințele mai detaliate sunt importante și pot fi gãsite în pãrți armonizate.

Ar trebui sã se asigure cã dispozitivele aprobate pentru practicã în zonele expuse riscului de explozie trebuie marcate cu marcajul CE. Numãrul de identificare al organismului notificat trebuie returnat în spatele mãrcii, care trebuie sã fie curat, vizibil, indestructibil și ușor.

Organismul de notificare examineazã întregul sistem de controale sau dispozitivele în sine, în sensul asigurãrii conformitãții cu modelele și cerințele actuale ale directivei. De asemenea, trebuie reamintit faptul cã, începând cu 20 aprilie 2016, directiva actualã va fi înlocuitã de noile informații ATEX 2014/34 / UE.